UrbanGreen, summer 2010, PalmenGarten

Réalisé en 2010